Vietracimex trả lãi 4 lô trái phiếu

Vietracimex đã trả lãi trái phiếu mã WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008 và WTOCH2126009 vào ngày 29/3/2023.