newgalaxy

Câu nói cửa miệng “làm ăn cả đời không bằng tiền lời lô đất”, còn đúng lúc này?

Sau khi tăng nóng 50% - 100%/năm trong giai đoạn 2016 - 2019 và duy trì tăng nhẹ 20% - 40%/năm giai đoạn 2020 - 2021, lập đỉnh vào đầu 2022, thị trường bất động sản đã bước vào giai đoạn thanh lọc.