Tài sản thế chấp: Bất nhất trong xử lý, nhiều tổ chức và cá nhân thứ ba ngay tình bị "vạ lây".

Vụ việc kéo dài đã 33 năm, vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Liên quan đến tài sản nhà đất thế chấp, các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân ngay tình trước nguy cơ bị thiệt hại nặng nề. Trong khi việc xử lý của cơ quan luật pháp lại quá nhiều… bất nhất.