newgalaxy

Lâm Đồng: Thưởng nóng Đội CSHS Đà Lạt bắt gọn nhóm móc túi du khách

Lãnh đạo Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng Đội CSHS Đà Lạt vì nhanh chóng xoá sổ nhóm đạo chích thực hiện hàng chục vụ móc túi của khách du lịch.