Nhà Bè: Tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa bóc lột sức lao động và hành hạ trẻ em.

Ngày 25-9, tại trường THCS Phước Lộc ( huyện Nhà Bè) đã diễn ra chương trình truyền thông về phòng ngừa bóc lột sức lao động và hành hạ trẻ em. Chương trình này được tổ chức Save The Children International (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - SCI) phối hợp cùng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM.