newgalaxy

Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt quá 31.000 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/10 công bố dữ liệu cho thấy tổng nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt quá 31.000 tỷ USD.