Ngân hàng Cathay United Bank hướng đến tài chính tiêu dùng tại Việt Nam

Ngày 04/01/2024, Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) – một tổ chức tài chính tập trung vào công nghệ, dữ liệu và số hóa từ Đài Loan, đã tổ chức sự kiện định vị lại hoạt động kinh doanh mang tính chiến lược, mở rộng quy mô tài chính sang tài chính tiêu dùng, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của CUB sau 18 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.