newgalaxy

Trẻ con Ecopark có tuổi thơ của "thời ông bà, cha mẹ"

() - "Trẻ em là những nhà khoa học bẩm sinh"-thiên nhiên là kho báu để những "nhà khoa học" này khai quật, trải nghiệm cảnh quan, âm thanh và kết cấu của mọi sự vật. Trẻ được sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn mỗi ngày.