newgalaxy

Tp.HCM: Người dân xã đảo sắp hết cảnh "có giấy tờ đất cũng như không"

Những vấn đề bất cập trong quy hoạch ảnh hưởng đến đời sống người dân xã đảo Thạnh An đang được chính quyền Tp.HCM thúc đẩy giải quyết.