Công ty Phú Thời Huy lan tỏa yêu thương và sự chia sẻ tại xã Yang Mao, Đắk Lắk

Trong bối cảnh những thách thức về kinh tế và xã hội ngày càng nặng nề, việc các doanh nghiệp như Công ty Phú Thời Huy chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng trở nên càng kỳ vọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Chính với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, Công ty Phú Thời Huy đã tổ chức một chuyến đi cứu trợ và chia sẻ tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk để mang đến những yêu thương và hy vọng cho bà con dân làng.