newgalaxy

Lê Giang thú nhận gặp thời, nhận lời mời đóng 6 phim điện ảnh trong năm

Lê Giang cho biết chị cảm thấy như thời của mình đã tới.