Văn hoá - nền tảng giúp 3M vượt qua đại dịch

Văn hoá là nền tảng giúp cho mọi doanh nghiệp tồn tại mạnh mẽ, lâu dài. Khi có biến cố bất ngờ như dịch COVID-19, văn hóa doanh nghiệp càng phát huy vai trò cốt lõi, giúp doanh nghiệp trụ vững trước những biến động và khủng hoảng của thị trường. Như tại 3M, chính “văn hóa” là kim chỉ nam để doanh nghiệp giữ thế “kiềng ba chân” vững vàng trong đại dịch.