Cây tre cứu sống 3 ngư dân trên biển

Cơn bão số 9 đi qua để lại những mất mát quá lớn. Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bão làm 2 tàu cá bị chìm, 26 ngư dân mất tích.