"Người vận chuyển" của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?

Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.