Lưu ý trước khi tham gia giải chạy

Runner không nên đến sát giờ, chủ động giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân sớm, khởi động kỹ, đứng đúng chỗ... trước khi tham gia chạy.