Sớm nghiên cứu ngân hàng ảo không chi nhánh

Trước xu hướng ngân hàng ảo không chi nhánh đang được thành lập ở nhiều nước trong khu vực, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi cấp phép