Vingroup công bố hợp tác quốc tế & ra mắt hệ thống QL dữ liệu y sinh

Ngày 18/12/2020, Viện Dữ liệu lớn VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) công bố hợp tác với 10 tổ chức nghiên cứu uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Y học chính xác.