Hà Tĩnh tồn tại nhiều phòng khám không phép

Một số địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh những năm gần đây vẫn còn tồn tại nhiều phòng khám không phép hoạt động dù đã có văn bản đình chỉ của cơ quan chức năng.