Sở hữu bầu trời Hòn ngọc Viễn Đông - đẳng cấp gia chủ thời hội nhập

Cùng sở hữu bầu trời nhưng mức giá từ Mỹ, Anh, đến Việt Nam có nhiều khác biệt dù cùng thụ hưởng 4 giá trị vượt trội. Sau khi nghiên cứu các căn penthouse ở các đô thị lớn trên thế giới, nhà phát triển The River mang đến giới tinh hoa một không gian xa xỉ tương ứng.