newgalaxy

Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho cấp THCS từ năm học tới

Ngoài ra, đối với những cấp học khác Bộ GD&ĐT cũng có những kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hiện nay.