newgalaxy

Hội hoa xuân Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023 sẽ diễn ra trong 13 ngày

Hội hoa xuân Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14/1/2023 đến 26/1/2023 và mở cửa từ 7h đến 22h hàng ngày.